TINN BAATFORENING

Address:
c/o Kjetil Øigarden Høymyrvegen 73, 3656 ATRÅ, Norge

TINN BAATFORENING is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 814634612. The registration start date is December 18, 2014.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 814634612
Name / Navn TINN BAATFORENING
Organization Form / Organisasjonsform FLI - Association/club/organization (Forening/lag/innretning)
Business Address / Forretningsadresse c/o Kjetil Øigarden Høymyrvegen 73
3656 ATRÅ
Norge
Municipality / Kommune TINN - 3818
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 94.991 - Activities of other membership organizations (Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 7000 - Non-profit institutions serving households (Ideelle organisasjoner)
Registration Date / Registreringsdato 2014-12-18
Founding Date / Stiftelsesdato 2014-11-29

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse c/o Kjetil Øigarden Høymyrvegen 73
Postal Code / Postnummer 3656
City / Poststed ATRÅ
Municipality Number / Kommunenummer 3818
Municipality Name / Kommunenavn TINN
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
TØMRER BJARTE EINTVEIT 3656 ATRÅ, Norge 2009-05-12
MEHLUM TORFINN ZIEGLER Nørstegard 14, 3656 ATRÅ, Norge 2000-04-12
GRETE INGEBORG VESTBY Fossheimvegen 5, 3656 ATRÅ, Norge 1996-04-30
GOOSEBERRY Heather Louise Mason Gjøystdalsvegen 275 Bergsmogen, 3656 ATRÅ, Norge 2010-09-14
FORSØKSRINGEN TELEMARK Landbrukskontoret, 3656 ATRÅ, Norge 1998-04-03
JON ÅLYKKJA 3656 ATRÅ, Norge 1997-12-16
MOTOR & FRITID SLETTEMO Gausetvegen 778, 3656 ATRÅ, Norge 2009-09-01
ATRÅ BARN & FRITID AS v/ Stein Øyvind Bystrøm Atråvegen 541, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-19
MAY BRITT NYMOEN DAHLE Bakkjordet, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-20
TINN YRKESKLÆR Anne-Lise Pålerud Håkaland, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-20
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed ATRÅ
Postal Code / Postnummer 3656
NACE Classification 94.991
City + NACE ATRÅ + 94.991

Improve Information

Please provide details on TINN BAATFORENING by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches