GJEVILVASSOSEN NAUST- OG BÅTFORENING

Address:
c/o Ola Storli Sunndalsvegen 1138, 7340 OPPDAL, Norge

GJEVILVASSOSEN NAUST- OG BÅTFORENING is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 913908392. The registration start date is November 22, 2018.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 913908392
Name / Navn GJEVILVASSOSEN NAUST- OG BÅTFORENING
Organization Form / Organisasjonsform FLI - Association/club/organization (Forening/lag/innretning)
Business Address / Forretningsadresse c/o Ola Storli Sunndalsvegen 1138
7340 OPPDAL
Norge
Municipality / Kommune OPPDAL - 5021
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 94.991 - Activities of other membership organizations (Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 7000 - Non-profit institutions serving households (Ideelle organisasjoner)
Registration Date / Registreringsdato 2018-11-22
Founding Date / Stiftelsesdato 1984-09-13

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse c/o Ola Storli Sunndalsvegen 1138
Postal Code / Postnummer 7340
City / Poststed OPPDAL
Municipality Number / Kommunenummer 5021
Municipality Name / Kommunenavn OPPDAL
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
ANDREAS WELANDER Russervegen 5, 7340 OPPDAL, Norge 1999-04-07
ROLF MONRAD EIENDOM Mjøavegen 85, 7340 OPPDAL, Norge 2000-04-12
WITSØ TOR STOR-TRENGEN, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
VEGARD TORVE Fjellvegen 61, 7340 OPPDAL, Norge 2019-03-11
RISE SAMDRIFT DA Loe Nedre, 7340 OPPDAL, Norge 2001-10-20
BACO AS O. Skasliens veg 1, 7340 OPPDAL, Norge 2015-03-31
GRØTTE ODD OLAV 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
OPPDAL LOKALLAG AV NORGES FIBROMYALGI FORBUND Bregnevegen 28B, 7340 OPPDAL, Norge 2013-10-21
VOLLAN VASSVERK SA Barstad Båggåstrondvegen 131, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
MORKEN KÅRE Gjerdesletten Spælavegen 823, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed OPPDAL
Postal Code / Postnummer 7340
NACE Classification 94.991
City + NACE OPPDAL + 94.991

Improve Information

Please provide details on GJEVILVASSOSEN NAUST- OG BÅTFORENING by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches