NAV TINN LENSMANDSAQUAVITENS VENNER - LAV

Address:
c/o Tore Fæhn Atråvegen 153, 3656 ATRÅ, Norge

NAV TINN LENSMANDSAQUAVITENS VENNER - LAV is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 917185336. The registration start date is June 6, 2016.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 917185336
Name / Navn NAV TINN LENSMANDSAQUAVITENS VENNER - LAV
Organization Form / Organisasjonsform FLI - Association/club/organization (Forening/lag/innretning)
Business Address / Forretningsadresse c/o Tore Fæhn Atråvegen 153
3656 ATRÅ
Norge
Municipality / Kommune TINN - 3818
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 94.991 - Activities of other membership organizations (Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 7000 - Non-profit institutions serving households (Ideelle organisasjoner)
Registration Date / Registreringsdato 2016-06-06
Founding Date / Stiftelsesdato 2016-05-03
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer 47881650

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse c/o Tore Fæhn Atråvegen 153
Postal Code / Postnummer 3656
City / Poststed ATRÅ
Municipality Number / Kommunenummer 3818
Municipality Name / Kommunenavn TINN
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
TINN AKUPUNKTUR OG VELVÆRE AS Sandven 25, 3656 ATRÅ, Norge 2007-04-26
TORE KIIL Nedre Bernås Husevollvegen 161, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-20
TINN REINHJORDSELSKAP AS c/o Henry Gunleiksrud, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-19
MAY BRITT NYMOEN DAHLE Bakkjordet, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-20
GVAMMEN HERBJØRN DØDSBU 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-20
TRYGVE LOFTHUS Lofthusvegen 77, 3656 ATRÅ, Norge 1995-02-20
MÅRVIK HOLDING AS Prestegardslie 10, 3656 ATRÅ, Norge 2017-12-20
BAKLIEN AS Husevollvegen 17, 3656 ATRÅ, Norge 2006-02-02
NORD-BERGE EIENDOM AS Berge gård, 3656 ATRÅ, Norge 2008-04-10
GJØYSTHEIM BYGDELAG Gjøystdalvegen 470, 3656 ATRÅ, Norge 2014-10-16
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed ATRÅ
Postal Code / Postnummer 3656
NACE Classification 94.991
City + NACE ATRÅ + 94.991

Improve Information

Please provide details on NAV TINN LENSMANDSAQUAVITENS VENNER - LAV by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches