WENBERGSDATAHJELP KJELL OVE WENBERG

Address:
Kapstøveien 7, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge

WENBERGSDATAHJELP KJELL OVE WENBERG is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 919990198. The registration start date is November 29, 2017.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 919990198
Name / Navn WENBERGSDATAHJELP KJELL OVE WENBERG
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Kapstøveien 7
8056 SALTSTRAUMEN
Norge
Municipality / Kommune BODØ - 1804
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 95.110 - Repair of computers and peripheral equipment (Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2017-11-29

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Kapstøveien 7
Postal Code / Postnummer 8056
City / Poststed SALTSTRAUMEN
Municipality Number / Kommunenummer 1804
Municipality Name / Kommunenavn BODØ
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
HEARTPHOTO MAILEN EVJEN Ripnesbakken 17, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2012-08-01
B & E JUNIOR DA Straum, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 1995-02-20
SALTSTRAUMEN HISTORISKE OPPLEVELSER AS Knaplund Myran 4, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2017-08-10
OSSLETTEN ELEKTRO GEIR RICHARD OSSLETTEN Ripnesbakken 28, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2010-09-22
AURORA EXPLORER Kurt Steinar Jeppesen Knapplund, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2008-04-02
SALTSTRAUMEN LOKALUTVALG 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 1995-10-19
BODØ HELSEHUS AS Seines, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2015-03-09
SEINES GÅRD & MASKIN DAVID OLSEN Straumøyveien 1120, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2014-09-16
ANLEGGSGARTNEREN BÅRD JENSSEN Hæringveien 16, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2017-07-19
MIKKELBORG SERVICE Ripnesbakken 2, 8056 SALTSTRAUMEN, Norge 2018-07-25
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed SALTSTRAUMEN
Postal Code / Postnummer 8056
NACE Classification 95.110
City + NACE SALTSTRAUMEN + 95.110

Improve Information

Please provide details on WENBERGSDATAHJELP KJELL OVE WENBERG by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches