VANGSLIA FJELLTUN 4

Address:
v/Morten Rødde Kjerkvegen 194, 7340 OPPDAL, Norge

VANGSLIA FJELLTUN 4 is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 922132437. The registration start date is February 4, 2019.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 922132437
Name / Navn VANGSLIA FJELLTUN 4
Organization Form / Organisasjonsform ESEK - Condominium flat owner (Eierseksjonssameie)
Business Address / Forretningsadresse v/Morten Rødde Kjerkvegen 194
7340 OPPDAL
Norge
Municipality / Kommune OPPDAL - 5021
Registration Date / Registreringsdato 2019-02-04
Founding Date / Stiftelsesdato 2017-11-24

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse v/Morten Rødde Kjerkvegen 194
Postal Code / Postnummer 7340
City / Poststed OPPDAL
Municipality Number / Kommunenummer 5021
Municipality Name / Kommunenavn OPPDAL
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
SKOGMYRA VANN OG AVLØPSFORENING c/o Bjørn Erik Johnsen Skogmyra 25, 7340 OPPDAL, Norge 2019-03-06
OPPDAL HESTESPORTSKLUBB Prestbakkan 35, 7340 OPPDAL, Norge 1995-08-11
MOGSTAD KURS OG KOMPETANSE Tranevegen 21, 7340 OPPDAL, Norge 2016-04-08
THOMAS NORDBY YOKOLAND Haugen skules veg 16, 7340 OPPDAL, Norge 2006-10-31
JAN TORVE Breesjæret, 7340 OPPDAL, Norge 2006-06-21
TOVE HEM Stenan 28, 7340 OPPDAL, Norge 2007-03-13
VIK TINDELIV Bjørndalsvegen 11, 7340 OPPDAL, Norge 2018-12-03
S-DESIGN AND ART SOLVEIG SANDBLOST AALBU Mellomvegen 11, 7340 OPPDAL, Norge 2009-02-04
ERIK A ENGELSJORD 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
IVAR HÅKER Gottesvegen 52, 7340 OPPDAL, Norge 1999-03-03
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed OPPDAL
Postal Code / Postnummer 7340

Improve Information

Please provide details on VANGSLIA FJELLTUN 4 by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches