BERG SAMDRIFT DA

Address:
v/ Frank S. Berg Bergsgrenda 33, 7760 SNÅSA, Norge

BERG SAMDRIFT DA is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 923829156. The registration start date is November 15, 2019.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 923829156
Name / Navn BERG SAMDRIFT DA
Organization Form / Organisasjonsform DA - Gen. Partn. w. shared liab. (Ansvarlig selskap med delt ansvar)
Business Address / Forretningsadresse v/ Frank S. Berg Bergsgrenda 33
7760 SNÅSA
Norge
Municipality / Kommune SNÅSA - 5041
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 01.410 - Raising of dairy cattle (Melkeproduksjon på storfe)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2300 - Private non-financial unincorporated enterprises (Personlige foretak)
Registration Date / Registreringsdato 2019-11-15
Founding Date / Stiftelsesdato 2019-11-01

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse v/ Frank S. Berg Bergsgrenda 33
Postal Code / Postnummer 7760
City / Poststed SNÅSA
Municipality Number / Kommunenummer 5041
Municipality Name / Kommunenavn SNÅSA
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
ELI L ÅSVOLD BERG 7760 SNÅSA, Norge 1995-02-20
EGGEN DESIGN c/o Gjermund Hansen Eggen Øverbygdvegen 229, 7760 SNÅSA, Norge 2013-07-11
JON ANDERS SELLIÅS OLSEN Sentrum, 7760 SNÅSA, Norge 2005-11-10
RAUDBERGLIA HYTTEIERFORENING c/o Halgeir Sandberg Jørstad, 7760 SNÅSA, Norge 2016-04-21
NICKLAS ANDERSSONS TANNLEGEKLINIKK AS 7760 SNÅSA, Norge 2012-09-01
GUNNAR KIPPE Heiavegen 21, 7760 SNÅSA, Norge 1995-02-20
ANITA DUNFJELD AAGÅRD Seem, 7760 SNÅSA, Norge 2011-09-17
OK PROSJEKTER Ola Kjelvik Landsem, 7760 SNÅSA, Norge 2009-01-28
SNÅSA SKOGEIERLAG c/o Arnt Einar Bardal Bergsgrenda 8, 7760 SNÅSA, Norge 2016-02-09
SNÅSADAGAN SA 7760 SNÅSA, Norge 2007-02-21
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed SNÅSA
Postal Code / Postnummer 7760
NACE Classification 01.410
City + NACE SNÅSA + 01.410

Improve Information

Please provide details on BERG SAMDRIFT DA by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches