OPPDAL ØYEKLINIKK ANS

Address:
Russervegen 5B, 7340 OPPDAL, Norge
Website: oppdaløyeklinikk.no

OPPDAL ØYEKLINIKK ANS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924525312. The registration start date is January 31, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924525312
Name / Navn OPPDAL ØYEKLINIKK ANS
Organization Form / Organisasjonsform ANS - General Partnership (Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar)
Business Address / Forretningsadresse Russervegen 5B
7340 OPPDAL
Norge
Municipality / Kommune OPPDAL - 5021
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 86.221 - Physicians, specialists other than psychiatrists (Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2300 - Private non-financial unincorporated enterprises (Personlige foretak)
Registration Date / Registreringsdato 2020-01-31
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-01-24
Website / Hjemmeside oppdaløyeklinikk.no

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Russervegen 5B
Postal Code / Postnummer 7340
City / Poststed OPPDAL
Municipality Number / Kommunenummer 5021
Municipality Name / Kommunenavn OPPDAL
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
WELANDER OG HOVDAL DA Russervegen 5B, 7340 OPPDAL, Norge 2019-04-03

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
JACOBSEN GEIR S 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
NORGES HANDIKAPFORBUND (NHF) OPPDAL Bjerkehagen 7A, 7340 OPPDAL, Norge 2014-07-21
OPPDAL CURLINGKLUBB Orkelsjøvegen 40, 7340 OPPDAL, Norge 2002-12-03
KOIA AS Myrtrøa 70, 7340 OPPDAL, Norge 2017-03-29
ARNT ERIK GORSET Sunndalsvegen 8, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
SØNDRE INDUSTRIVEGEN 12 AS Søndre Industrivegen 12, 7340 OPPDAL, Norge 2017-06-17
OLGAS LILLE VERDEN AS Aunevegen 1, 7340 OPPDAL, Norge 2016-08-23
ODD ERIK RØHJELL Nyvegen 32, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-19
VEGARD ANTONSEN FOTO Museumsåsen 7, 7340 OPPDAL, Norge 2015-11-05
INGRID VINDAL Morkelvegen 4, 7340 OPPDAL, Norge 2013-09-04
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed OPPDAL
Postal Code / Postnummer 7340
NACE Classification 86.221
City + NACE OPPDAL + 86.221

Improve Information

Please provide details on OPPDAL ØYEKLINIKK ANS by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches