RØTVEI INGOLF

Address:
Snøvesvegen 83, 7340 OPPDAL, Norge

RØTVEI INGOLF is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 969195372. The registration start date is February 20, 1995.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 969195372
Name / Navn RØTVEI INGOLF
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Snøvesvegen 83
7340 OPPDAL
Norge
Municipality / Kommune OPPDAL - 5021
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification 01.190 - Growing of other non-perennial crops (Dyrking av ettårige vekster ellers)
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 1995-02-20

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Snøvesvegen 83
Postal Code / Postnummer 7340
City / Poststed OPPDAL
Municipality Number / Kommunenummer 5021
Municipality Name / Kommunenavn OPPDAL
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
STUBBANLIA VANNLAG SA Fagermyr gård Fagerhaug, 7340 OPPDAL, Norge 2015-10-14
RENANDER JENS OTTO 7340 OPPDAL, Norge 1995-03-12
O. JOHNSEN AS Eggavegen 35, 7340 OPPDAL, Norge 2018-01-17
VARIG OPPDAL-RENNEBU GJENSIDIG GFS Nyvegen 32, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-19
ALLE FOR EN GOD INTEGRERING Tågvollan Gorsetråket 38, 7340 OPPDAL, Norge 2009-04-15
KRISTENSEN KÅRE Gorsetvegen 2A, 7340 OPPDAL, Norge 1995-02-20
TANKESTREK - INGRID BJERKE Innestu Gorset, 7340 OPPDAL, Norge 2011-11-26
MARIE STORLI HUSBY Blødighaug 22, 7340 OPPDAL, Norge 2001-08-09
EREK LAUVÅS Lille Løkken, 7340 OPPDAL, Norge 1999-06-16
AFRIKAHJELPEN Mogopsvingen 9, 7340 OPPDAL, Norge 2010-03-02
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed OPPDAL
Postal Code / Postnummer 7340
NACE Classification 01.190
City + NACE OPPDAL + 01.190

Improve Information

Please provide details on RØTVEI INGOLF by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website www.brreg.no
Entity Count 1140000

Trending Searches