บจ.บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด

Address:
82 อาคารแสงทองธานี ชั้นที่ 32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558093284.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558093284
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 9/6/2558
Capital / เมืองหลวง 1,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
82 อาคารแสงทองธานี ชั้นที่ 32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10500

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
82 อาคารแสงทองธานี ชั้นที่ 32 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10500

Improve Information

Please provide details on บจ.บีอาร์เอ็ม (ไทย) โฮลดิ้งส์ จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches