บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

Address:
581 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558094884.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558094884
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 11/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ซื้อมาขายไปนำเข้ามาจำหน่ายและส่งออกไปจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภท ผัก ผลไม้ หน่อไม้ เครื่องกระป๋อง
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
581 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10600

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
581 ซอยเทอดไทย 33 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10600

Improve Information

Please provide details on บจ.ยูเนี่ยนฟู้ดส์ อินเตอร์เทรด จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches