บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด

Address:
2/10 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558096551.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558096551
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 15/6/2558
Capital / เมืองหลวง 50,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการบริการ วิจัย วิเคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัยทางโลหิตวิทยา เคมีคลีนิค บริการศึกษาวิจัยวิเคราะ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2/10 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10250

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
2/10 ซอยพระรามเก้า 43 (ถนนเสรี4) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10250

Improve Information

Please provide details on บจ.ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches