บจ.เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

Address:
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 606-607 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558103280.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558103280
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 25/6/2558
Capital / เมืองหลวง 25,000,000
Industry / อุตสาหกรรม ประกอบกิจการผลิต ขาย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกชั้นสูงต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 606-607 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10310

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
202 อาคารเลอ คองคอร์ด ทาวเวอร์ ชั้นที่ 6 ห้องเลขที่ 606-607 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10310

Improve Information

Please provide details on บจ.เทเช่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches