บจ.บีซีดี5 จำกัด

Address:
6 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.บีซีดี5 จำกัด is a business entity registered at Thailand, with entity identifier is 105558106092.

Business Overview

Corporate ID / ตัวระบุ บริษัท 105558106092
Corporate Name / ชื่อ บริษัท บจ.บีซีดี5 จำกัด
Registration Date / วันที่ลงทะเบียน 30/6/2558
Capital / เมืองหลวง 5,000,000
Industry / อุตสาหกรรม กิจการซื้อขาย นำเข้าส่งออก จัดหา เช่าซื้อ แก้ไข ดัดแปลง ติดตั้งและบำรุงรักษารถยกประเภทต่างๆ
Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
6 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Postal Code / รหัสไปรษณีย์ 10400

Office Location

Corporate Address /
ที่อยู่ บริษัท
6 ซอยอรรณพนฤมิตร ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Competitor

Search similar business entities

Postal Code / Postnummer 10400

Improve Information

Please provide details on บจ.บีซีดี5 จำกัด by submitting the form below, or post on facebook comments.

Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.

Register Information

Register Name Thailand
Jurisdiction Thailand (ประเทศไทย)
Website
Entity Count 5700

Trending Searches